About

Politea – udruga za promicanje društvenih znanosti i novih medija

Udrugu Politea osnovala je 2008. godine nekolicina mladih društvenih znanstvenika, uključujući politologe, pravnike, komunikologe, ekonomiste i novinare s ciljem promicanja društvenih znanosti i upotrebe njihovih saznanja za bolji demokratski proces i kritičko promišljanje u svakodnevnom životu. Tijekom 2010. usredotočili smo se na stvaranje think tanka usmjerenog prema tri glavna programa: (1) znanstvena odličnost kroz visoko prolifirane seminare i ljetne škole za mlade znanstvenike; (2) polit-ekonomska analiza i strateško planiranje; (3) međunarodni odnosi i sigurnost, s posebnim naglaskom na međunarodne organizacije, bilateralne sporazume u Jugoistočnoj Europi i razne druge sigurnosne teme; (4) religija i diplomacija s posebnim naglaskom na ekumenizam kao način premošćivanja vjerskih rascjepa u Jugoistočnoj Europi. Naše je financiranje temeljeno na projektima. Politea je u svoje prve dvije godine stvorila odlične odnose s Međunarodnim savezom studenata politologije (IAPSS), Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu i s Hrvatskim politološkim društvom. Naši su članovi bili gostujući predavači, voditelji seminara i sudionici mnogih međunarodnih konferencija, a ujedno rade i na svojim istraživačkim projektima.

Politea – Association for Promotion of Social Sciences and New Media

Politea was founded in 2008 by a handful of young social scientists, including political scientists, lawyers, communicologists, economists and journalists, with the aim of
promoting social sciences and their usage for the betterment of the democratic process and critical thinking in everyday life. In 2010 Politea started focusing on the creation of a think tank, with three main programs: (1) academic excellence through high-profile seminars and summer schools for young scholars; (2) political and economic analysis and strategic planning; (3) international relations and security, with a special emphasis on international organizations, bilateral agreements in South East Europe and other security topics; (4) religion and diplomacy with a special focus on ecumenism as a way of bridging confessional gaps in South East Europe. Our financing is project-based. Politea has since its founding developed excellent relations with the International Association of Political Science Studentss (IAPSS), the Faculty of Political Science in Zagreb and the Croatian Political Science Association. Our members are guest lecturers, heads of seminars and participannts of regional conferences, as well as active researchers in other academic projects.

Politea – udruga za promicanje  društvenih znanosti i novih medija

Politea – Association for Promotion of Social Sciences and New Media


Jarnovićeva 3
10000 Zagreb
politea_hr@yahoo.com
https://politeathinktank.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: